Kirami

Kirami kohti Keski-Eurooppaa.

Työn kuvaus

Lähtökohta

Kirami Oy on Euroopan suurin kylpytynnyrien valmistaja. Yritys tähtää kasvuun erityisesti Keski-Euroopassa ja Venäjällä. Markkina-aseman kasvattaminen vaatii kovan myyntityön lisäksi brändin kirkastamista ja entistä aktiivisempaa otetta markkinointiviestinnässä.

Ratkaisu

Uudistimme yrityksen markkinointistrategian ja tuoteryhmäjaottelun ja loimme selkeän sekä erottavan lupauksen – Warmer Feelings.

Strategiaan tukeutuen uudistimme myös logon ja yritysilmeen. Erityisen merkittävä panostus tehtiin kuvamaailmaan, jonka avulla Kirami profiloituu entistä laadukkaammaksi toimijaksi. Jälleenmyyjille luotiin oma tukisivusto, josta brändikäsikirjan mukaiset materiaalit ovat aina helposti ladattavissa ja käytettävissä.

Siirry sivustolle
Projektin tiedot

tavoitemielikuvan määrittely, brändin uudelleen positiointi, ydinviesti, tuotteistus, visuaalinen ilme, kuvaussuunnittelu, kuvankäsittely, verkkosivusto, extranet, Facebook-markkinointi